Children's Camp 2015 - The Doll Skit | Christian Skits